Mokymų paraiškos forma darbdaviams

Erasmus+

 

PROJEKTAS "MOKYMASIS IŠ ITALIJOS PAMEISTRYSTĖS VYKDYMO PATIRTIES"
Nr. 2014-1-LT01-KA102-000268


Pareiškėjas                                   
VšĮ Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centras
Partneriai AIM Agenzia Intercultura e Mobilità
Laikotarpis 2014 09 01-2015 08 31
Biudžetas, EUR
3 660
Tikslas Supažindinti Lietuvos profesinio mokymo specialistus su sėkminga pameistrystės vykdymo tvarka įmonėse, valstybinėse įstaigose bei mokymo centruose Italijoje.
Uždaviniai Išvyka į Italiją, siekiant supažindinti Lietuvos pameistrystės dėstytojus bei kitus specialistus su sėkminga pameistrystės vykdymo tvarka įmonėse, valstybinėse įstaigose bei mokymo centruose Italijoje.
Veiklos Projekto veiklos - vizitas į Italiją 2014 m. spalio mėn.;
pameistrystės organizavimo dokumentų rengimas bei tobulinimas atsižvelgiant į mobilumo vizito metu sukauptą patirtį.
Finansavimo šaltinis Erasmus+, KA1 programa
Projekto renginiai, įvykiai •    Mokymasis iš Italijos pameistrystės vykdymo patirties
•    Mobilumo vizitas Italijoje
•    Mobilumo vizito Italijoje akimirkos Delegazione della Lituania in visita al Cfp


Išsamesnė informacija:
Tel. (8 5) 269 7455
Mob. 8-615-222 88
Faks. (8 5) 269 7455
info@mokymas.eu
www.mokymas.eu