Mokymų paraiškos forma darbdaviams

Erasmus+

Proaktyvus inovacijų taikymas profesiniame mokyme
Nr. 2017-1-LT01-KA116-035144


Pareiškėjas VšĮ Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centras 
Partneriai • LE FOREM
• OMNIA
• Institute for European Education Programs
• BERLINK
• ETN Bulgaria Gateway
Laikotarpis  2017 09 01–2018 08 31
Biudžetas, EUR  11 269
Tikslas  Proaktyvus inovacijų taikymas profesinio mokymo srityje, integruojant gerąją tarptautinę patirtį.
Veiklos 2 profesijos mokytojų išvykos į Belgiją
2 darbuotojų, atsakingų už mokymo procesų organizavimą, išvykos į Suomiją
3 profesijos mokytojų išvykos į Vokietiją
2 darbuotojų, atsakingų už tarptautiškumo plėtrą ir mokymų organizavimą, išvykos į Bulgariją
Finansavimo šaltinis  Erasmus+, KA1 programa
Projekto renginiai, įvykiai 1. Pirmoji išvyka. Belgija (Le Forem)
2. Antroji išvyka. Suomija (OMNIA)
3. Trečioji išvyka. Vokietija (IEEP, Berlink)
4. Ketvirtoji išvyka. Bulgarija (ETN Bulgaria Gateway)


 

 

   

 

 
Išsamesnė informacija:
Tel. (8 5) 269 7455
Mob. 8-615-222 88
Faks. (8 5) 269 7455
info@mokymas.eu
www.mokymas.eu